Bali Life foundation

Bali Life foundation je nezisková organizace, která vede několik projektů zaměřených na pomoc potřebným. Aneb jak zní jejich motto:

 

“Giving HOPE, PURPOSE and DIGNITY to the unprivileged people”

 

HOPE – Zajistit základní potřeby všem lidem.

PURPOSE – Právo na vzdělání a rozvoj.

DIGNITY – Šířit morální zásady a hodnoty.

 

Charita má za cíl pomoct znevýhodněným lidem, zvláště pak ženám a dětem, postavit se na vlastní nohy a jít si za svým snem.

 

PROJEKTY : 

1) CHILDREN’S HOME

  • Domov pro děti v nouzi
  • Pravidelná školní docházka
  • Základní zdravotní péče
  • Náklady na 1 dítě jsou 100USD/měsíc

 

2) STREET CENTRE

  • Stop dětské prostituci : Mnoho chudých rodin posílá své děti žebrat na ulici. Bohužel to často končí sexuálním zneužitím, což sebou nese i šíření HIV.
  • Workshopy pro ženy : Pro omezení dětské prostituce Bali Life pořádá workshopy pro matky, které zde vytváří ručně dělané výrobky. Ty jsou následně prodávány po celém světě. Za práci dostanou peněžní odměnu.
  • Street visits : Dvakrát za měsíc vyráží Bali Life do ulic a poskytuje jídlo, oblečení a základní hygienické potřeby lidem v nouzi.

 

3) SUWUNG COMMUNITY CENTRE

Asi 15 minut autem od města Kuva se nachází kopce pokryté odpadem, jinými slovy obří skládka odpadu. Chudé rodiny zde žijí a vydělávají si třídením odpadu. Děti tedy nechodí do školy, ale pracují na skládkách.

Suwung community centre zajišťuje těmto dětem školní vzdělání. V současné době jsou zřízeny dvě třídy a menší dětské hřiště.

 

Další projekty : 

4) TOUCHING COMMUNITY 

5) DAYCARE CENTRE

 

Pro více informací navštiv oficiální stránku www.balilife.org.

Back To Top